טיפ קצר ששוה להכיר

כפתור ההיפר לינק מאפשר לנו לפתוח קבצים חיצונים ע”י לחיצה על ישות במפה.

הלינק של הקובץ החיצוני שמור לנו לרוב כמידע בטבלת המאפיינים.

במרבית הפעמים יהיה לנו שדה אחד שיכיל הפניה אבל מה עושים במקרה שיש לנו כמה שדות ואנחנו רוצים לפתוח את כולם יחד..

ניתן לפתוח את ההיפר לינק בכמה דרכים או דרך לחיצה על היישות באמצעות כפתור המידע ומשם תהיה  לנו אפשרות לפתוח את הקובץ המצורף או דרך כפתור בצורת ברק.

ההפניה הינה עפ”י שדה מסויים בו נשמור את הניתוב לקובץ אותו נרצה לפתוח. יש צורך לאפשר את השימוש בהיפר לינק ע”י הגדרת השכבה: תחת לשונית תצוגה צריך לסמן את האפשרות להפעיל היפר לינק ולבחור את השדה אליו הכפתור יגש.

ברירת המחדל של התוכנה (Arcmap) מאפשרת לפתוח היפר לינק משדה אחד בלבד ע”י כפתור ההיפר לינק

אך מה נעשה במידה ולאותה יישות יש 2 שדות עם ניתוב למשל שכבת עצים שמחוברת לתמונות ויש לנו כמה תמונות של העץ (כל ניתוב בשדה נפרד)

בהגדרות ההיפר לינק (תחת תצוגה בהגדרות השכבה) יש אפשרות להכניס סקריפט ולערוך

HyperLink

 

נעתיק את הסקריפט הבא ונתאים אותו לצרכים שלנו (שמות השדות אותם נרצה לפתוח נמצאים בסוגריים מרובעים)

Function OpenLink ( [pt] , [pt1] )
Dim path, path2
Dim objShell
path = [pt]
path2 = [pt1]
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
objShell.ShellExecute path, "", "", "open", 1
objShell.ShellExecute path2, "", "", "open", 1
End Function

 

 

כעת לחיצה על היישות עם כפתור ההיפר לינק תפתח לנו מספר לינקים!

[elementor-template id="1652"]