לפעמים נרצה לייצא את מבנה השכבה לקובץ כך שנוכל לנהל את מבנה השכבה או למשל לשלוח למישהו חיצוני את שמות השדות ואת סוג השדות.

הסקריפט הבא מבוסס על הסקריפט הזה  (שמאפשר להדפיס דרך חלונית הפייתון ב arcmap) בהתאמה לייצוא לCSV ולכתיבה בעברית..

ניתן להוסיף כמובן גם מאפיינים נוספים להדפסה

הסקריפט כאן מותאם לכלי לArcmap כאשר צריך להגדיר כפרמטר Feature Layer

# -*- coding: utf-8 -*-
import arcpy
import csv
import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf-8')
a=[]
ofile = open(r'C:\temp\field_prop.csv', "wb")
writer = csv.writer(ofile, delimiter=',', quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_ALL)
def pprint_fields(table):
 """ pretty print table's fields and their properties """
 def _print(l):
 pass
 #print("".join(["{:>12}".format(i) for i in l]))
 atts = ['name', 'aliasName','type', ]
 _print(atts)
 
 for f in arcpy.ListFields(table):
 a.append(["{:>12}".format(getattr(f, i)) for i in atts])
 
 
 writer.writerow(atts)
 for s in a:
 writer.writerow(s)
 


mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT")

lyr=arcpy.GetParameterAsText(0)
pprint_fields(lyr)
ofile.close()
arcpy.AddMessage('the data export to C:\temp\field_prop.csv' )

 

[elementor-template id="1652"]