במפגש משתמשי QGIS שהופק ע”י קפלן ייעוץ בקוד פתוח

הרצאתי על שימוש בפייתון לכתיבת כלים מותאמים אישית

מצ”ב המצגת , ארחיב בהזדמנות בבלוג