QGIS3

שימוש ב Google Sheets כבסיס נתונים מרחבי שיתופי

שימוש ב Google Sheets כבסיס נתונים מרחבי שיתופי

כולנו משתמשים ומכירים את היתרונות והיכולות של גוגל דוקס שמאפשרים עריכה מרובת משתתפים ושיתוף מסמכים בצורה נוחה ויעילה. הפעם ננסה לעשות שימוש נוסף ביכולות השיתופית ובעזרת קצת קוד נשתמש בגליונות של Google Sheets כבסיס נתונים שיתופי שאותו ננסה להפוך גם למידע מרחבי. גוגל השיקה לא מזמן API חדש שמאפשר אוטומציה בעבודה עם גוגל דוקס. ה-API […]

Read More »